Tilsette

I dag er me 27 tilsette i Småfolk.
Av desse er fire menn.
Me har to lærlingar.
To stk er for tida ute i permisjon.

Eigar og dagleg leiar. Utdanna barnehagelærar, EQ-terapeut, relasjonspedagog og økonomi innan barnehageleiing.

Anette Lauareid Hovda

Eigar og pedagogisk leiar på Spirrevippen. Utdanna barnehagelærar, EQ-terapeut, relasjonspedagog og spesialpedagog.

Anne Grethe Rullestad

Pedagog på Knøttebu. Utdanna barnehagelærar og Relasjonspedagog.

Ørjan Løhaugen

Pedagog på Romlingane. Utdanna barnehagelærar og relasjonspedagog.

Kjersti Larsen Tendal

Pedagog på Hompetitten. Utdanna Barnehagelærarar og Relasjonspedagog.

Mariann Markhus Vevatne

Pedagog på Rolpestevlane. Utdanna barnehagelærar og Relasjonspedagog

Anette Høiland

Pedagog på Haugbassane. Utdanna barnehagelærar og relasjonspedagog.

Anette Grindheim Matre

Pedagog på Knøttebu. Utdanna barnehagelærar og relasjonspedagog. Under utdanning til EQ terapeut.

Hanna K. Litlehamar

Pedagog på Spiro. Utdanna barnehagelærar og relasjonspedagog.

Renate Sævareid

Pedagog på Lykkeliten. Utdanna barnehagelærar. Under utdanning til EQ terapeut.

Kirsten Nærheim Heggelund

Pedagog på Hompetitten. Går 3.året på deltidsutdanninga barnehagelærar. Er utdanna Relasjonspedagog.

Håvard Lothe

Pedagog på Spirrevippen. Er utdanna Barnehagelærar og Relasjonspedagog.

Miriam Amdal

Pedagog på Småtassane. Utdanna barnehagelærar.

Henriette Stople

Barne og ungdomsarbeidar på Spiro. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Dagny Grindheim Håheim

Barne og ungdomsarbeidar på Spirrevippen. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar

Randi Margrethe Frøland

Barne og ungdomsarbeidar på Haugbassane. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Ingrid Tesdal Tungesvik

Assisten på Hompetitten. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Martin Kvinnesland

Assistent på Lykkeliten. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Kristin Straumstein

Assistent på Rolpestevlane. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Elin Øyjord Rødne

Assistent på Rolpestevlane. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Marian Skjølingstad

Assistent på Romlingane. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Belinda Ørnes Mæhle

Assistent på Haugbassane. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Marianne Øvstebø

Assistent på Knøttebu. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Eva Grindheim

Assisent på Lykkeliten. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Beata Jensen

Assistent på Spiro.

Hilde Langhelle

Assistent på Lykkeliten

Astrid Håland

Assistent på Rolpestevlane

Øyvind Waage Øverland

Assistent på Romlingane

Janne Monica Krakk

Kokk

Renathe Nordanger

Lærling i barne og ungdomsarbeidarfaget på Spirrevippen

Krishna Paudel

Lærling på Hompetitten.

Ragnhild Kaldheim