Tilsette

I dag er me 27 tilsette i Småfolk.
Av desse er fire menn.
Me har ein læring.

Me organiserar oss i team:
Team store: dei tre eldste gruppene; utegruppa og tilbygget.
Team små: dei fem yngste gruppene; gamle bygget og tilbygget nede.
Team rettleiing: Anne Grethe og Anette M. som er under utdanning til MarteMeo terapeutar har hovudansvar for rettleiing av alle tilsette.

Eigar og dagleg leiar. Utdanna barnehagelærar, EQ-terapeut, relasjonspedagog, økonomi innan barnehageleiing, MarteMeo praktikar. Er under utdanning i faget "relasjonar i organisasjonar"

Anette Lauareid Hovda

Eigar og pedagogisk leiar for Team Små og pedagog på Knøttebu. Ansvar for Team Rettleiing. Utdanna barnehagelærar, EQ-terapeut, relasjonspedagog, spesialpedagog, MarteMeo praktikar, er under utdanning som MarteMeo terapeut.

Anne Grethe Rullestad

Pedagogisk leiar for Team Små. Pedagog på Lykkeliten. Utdanna barnehagelærar, Relasjonspedagog og MarteMeo praktikar.

Ørjan Løhaugen

Pedagogisk leiar for Team Små og pedagog på Spirrevippen. Utdanna barnehagelærar, relasjonspedagog og MarteMeo praktikar.

Kjersti Larsen Tendal

Pedagogisk leiar for Team Små og pedagog på Romlingane. Utdanna barnehagelærar, relasjonspedagog og MarteMeo praktikar.

Anette Høiland

Pedagogisk leiar for Team Store og pedagog på Rolpestevlane. Ansvar for Team Rettleiing. Utdanna barnehagelærar, relasjonspedagog, MarteMeo praktikar og er under utdanning som MarteMeo-terapeut.

Anette Grindheim Matre

Ekstraressurs på Spirrevippen. Utdanna barnehagelærar, relasjonspedagog, veiledar og Martemeo praktikar.

Renate Sævareid

Pedagogisk leiar for Team store og pedagogisk ansvar for Hompetitten. Utdanna barnehagelærar, EQ terapeut og MarteMeo praktikar.

Kirsten Nærheim Heggelund

Barne og ungdomsarbeidar på Spirrevippen. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar og MarteMeo praktikar.

Dagny Grindheim Håheim

Barne og ungdomsarbeidar på Spiro. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar og MarteMeo praktikar.

Randi Margrethe Frøland

Barne og ungdomsarbeidar. Er for tida i fødselspermisjon. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar og MarteMeo praktikar.

Ingrid Tesdal Tungesvik

Barne og ungdomsarbeidar på Hompetitten. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar og MarteMeo praktikar.

Martin Kvinnesland

Assistent på Romlingane. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar og MarteMeo praktikar.

Elin Øyjord Rødne

Assistent på Rolpestevlane. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar og MarteMeo praktikar.

Marian Skjølingstad

Assistent på Haugbassane. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar og MarteMeo praktikar.

Belinda Ørnes Mæhle

Assistent på Knøttebu. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar og MarteMeo praktikar.

Marianne Øvstebø

Assistent på Rolpestevlane. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar og MarteMeo praktikar.

Eva Grindheim

Kokk. Er utdanna relasjonsmedarbeidar og MarteMeo praktikar.

Renathe Nordanger