Tilsette

I dag er me 33 tilsette i Småfolk.
Av desse er fem menn.
Me har to lærlingar.
Ein stk er for tida ute i permisjon.

Eigar og dagleg leiar. Utdanna barnehagelærar, EQ-terapeut, relasjonspedagog og økonomi innan barnehageleiing.

Anette Lauareid Hovda

Eigar og pedagogisk leiar på Romlingane. Utdanna barnehagelærar, EQ-terapeut, relasjonspedagog og spesialpedagog.

Anne Grethe Rullestad

Pedagog på Haugbassane. Utdanna barnehagelærar og Relasjonspedagog.

Ørjan Løhaugen

Pedagog på Rolpestevlane. Utdanna barnehagelærar og relasjonspedagog.

Kjersti Larsen Tendal

Pedagog på Småtassane. Utdanna Barnehagelærarar og Relasjonspedagog.

Mariann Markhus Vevatne

Pedagog på Hompetitten. Utdanna barnehagelærar og Relasjonspedagog

Anette Høiland

Pedagog på Kremtoppen. Utdanna barnehagelærar og relasjonspedagog.

Anette Grindheim Matre

Pedagog på Knøttebu. Utdanna barnehagelærar, relasjonspedagog og EQ terapeut.

Hanna K. Litlehamar

Pedagog på Knøttebu. Utdanna barnehagelærar og relasjonspedagog.

Renate Sævareid

Pedagog på Spirrevippen. Utdanna barnehagelærar og EQ terapeut.

Kirsten Nærheim Heggelund

Pedagog på Knøttebu. Utdanna barnehagelærar.

Synnøve Wold-Flokketvedt

Pedagog på Småtassane. Utdanna barnehagelærar. Er i permisjon.

Henriette Stople

Pedagog på Lykkeliten. Utdanna barnevernspedagog.

Marie Siglen

Barne og ungdomsarbeidar på Knøttebu. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Dagny Grindheim Håheim

Barne og ungdomsarbeidar på Romlingane. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar

Randi Margrethe Frøland

Barne og ungdomsarbeidar på Kremtoppen. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Ingrid Tesdal Tungesvik

Barne og ungdomsarbeidar på Lykkeliten

Martin Brekke

Assisten på Hompetitten. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Martin Kvinnesland

Assistent på Spirrevippen. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Kristin Straumstein

Assistent på Hompetitten. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Elin Øyjord Rødne

Assistent på Hompetitten. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Marian Skjølingstad

Assistent på Rolpestevlane. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Belinda Ørnes Mæhle

Assistent på Kremtoppen. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Marianne Øvstebø

Assistent på Haugbassane. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Eva Grindheim

Assisent på Spirrevippen. Er utdanna Relasjonsmedarbeidar.

Beata Jensen

Assistent på Småtassane

Hilde Langhelle

Assistent på Lykkeliten

Astrid Håland

Assistent på Hompetitten

Øyvind Waage Øverland

Assistent på Rolpestevlane

Janne Monica Krakk

Kokk

Renathe Nordanger

Lærling i barne og ungdomsarbeidarfaget på Romlingane

Krishna Paudel