Utleige

Me leiger ut bussen vår og lokaler.

UTLEIGE AV MINIBUSS

Me har ein 9-setars minibuss som me leiger ut. Denne kan køyras på vanleg B-sertrifikat.Prisen er 6,- kr. pr. km. Bilen blir levert ut med full tank, og treng returnerast med full tank. I tillegg kjem evt. bomutgifter.

UTLEIGE AV BARNEHAGEN:

Selskap heil dag: 2000,- kr.

Selskap/møter på kveldstid: 500,- kr.

Viss de ynskjer utvask: 1000,- kr.