Praktisk informasjon

Her er litt praktisk informasjon om Småfolk

Styret til Småfolk barnehage AS:

Styreleiar:
Anette Lauareid Hovda
Styremedlemmer:
Frank Robert Abelseth
Anne Grethe Rullesad
Nils Rullestad
Svein Eirik Hovda

Samarbeidsutvalet og FAU:

Leiar: Miriam Amdal
Medlem: Ørjan Løhaugen

MyKid:

Me brukar kommunikasjonsverktøyet MyKid. Her kan foreldre og barnehage sende kvarandre beskjedar. Pedagogane legg ut planane for månaden her, og det blir skrive rapport med bilete frå "dagen i dag".
Om barnet skal ha fri ein dag, er sjuk, etc, så kan foreldre registrere dette på MyKid.

Fellessamling:

Kl. 09.00 kvar morgon er alle samla i gymsalen til ei felles songstund. I år syng me songar av Alf Prøysen.

Dagsrytme:

06.45: Barnehagen opnar
06.45-08.30: Frukost
09.00: Fellessamling
09.15-14.45: Gruppetid med aktivitetar, samling, etc.
10.30: Lunsj for dei minste
11.00: Lunsj for dei eldste
14.00: Skive og fruktmåltid
12.00-17.00: Utetid. Lengda på denne varierar etter været.
17.00: Barnehagen stenger