Organiseringsform

Privat eigd barnehage, organisert som aksjeselskap, der Anne Grethe Rullestad og Anette Lauareid Hovda har 50% aksjer kvar.

Me organiserar oss i små og aldersbestemte grupper.
Pr. i dag har me:

Ett års grupper: 2 stk (lykkeliten og Spiro)
To års grupper: 2 stk (Knøttebu og Spirrevippen)
Tri års gruppe: 2 stk (Romlingane og Haugbassane)
Fire års gruppe: 2 stk (Rolpestevlane og Kremtoppen)
Fem års gruppe: 1 stk (Hompetitten. Dette er utegruppa vår)