Dyra våre

I Småfolk har me eigen hest!

Barnehagen har Islandshesten "Embla", som bur heime på garden til Anette-sjef. Her har gruppene høve til å reise opp for å ri. Stell og kos med dyra skjer alltid under tilsyn av ein vaksen for at både barn og dyr får vera trygge. Ei undersøking har synt at barn som veks opp med dyr er flinkare til å uttrykka seg og har lettare for å få kontakt med andre enn barn i familiar utan dyr. Barn som veks opp med dyr, tilpassar seg i det heile betre sosialt, og dei lærer å visa kjensler som omsorg og kjærleik.