Bygget vårt

I 2008 bygde me ny barnehage på Nedre Grindheim. I 2015 bygde me på barnehagen vår. Me har nå over 1000 kvm moderne barnehagebygg.

Alle gruppene har eigne grupperom. I tillegg har me:


Gymsal


Dukkekrok


Drivhus
Formingsrom
Skyerom til dans, leik, samlingsstunder m.m

Forteljarrom til samlingsstunder, yoga m.m

Me har to kjøken; eit oppe og eit nede. I tillegg til at me et alle måltida her, så blir og kjøkenet nytta av gruppene til baking, matlaging, etc.


Formingsrom
Me har ein innendørs rutsjebane med farga lys! Den er VELDIG populær!


Sanserom


I peisestova har me smartboard.


Konstruksjonsrom


Uteområdet byr på blant anna balansering


Sansehagen stimulerar lukt, smak, syn, berøring gjennom blomar, frukt og bær.
"Fantastien" er ei bru som går gjennom heile skråningen vår bak. Denne innbyr til fantasirik leik. Midt på stien er "amfiet", her kan me sitje og sjå skodespel, ha samlingsstunder m.m
Multihuset vårt ligg like ovanfor barnehagen. Ein populær plass å ha utflukter og nyte eit bedre måltid laga på bålpanna


"Skråningen" ligg inne på uteområdet vårt. Her er det leikehytter og ei "grue" , der det er muleg å laga mat på bål.