Etsike retningslinjer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

* Eg har eit ikkje dømmande menneskesyn

* Eg vil viss eg kan

* Eg tar personleg ansvar

* Eg vil deg vel

* Eg undrar meg i saman med deg

* Eg vil våga å vera ein leikande vaksen

* Eg snakkar med og ikkje om

* Eg brukar personleg språk

* Eg vil våga å vera uperfekt

* Eg ser etter gull