Småfolk barnehage

Velkommen til Småfolk barnehage

Småfolk barnehage- BEVARE DEG VEL!

Småfolk barnehage er ein privat eigd barnehage, med 130 plassar til barn ifrå 0-6 år.

Me organiserar barna i små og aldersbestemte grupper.

Pr. i dag har me:

2 – 1 års grupper
2- 2 års grupper
1- 3 års grupper
1- 4 års gruppe
2- 5 års gruppe

Hausten 2016 vart me Noregs fyrste EQ-barnehage. EQ står for emosjonell intelligens.
Målet til ein EQ barnehage er:
Gi barnehagetilsette høve til å få ein nær, kjærleg og slitesterk relasjon til seg sjølv, slik at dei kan skape ein tilsvarande relasjon til andre vaksne og barn.

Skape språkglede i barnehagekvardagen ved at dei vaksne har eit ikkje-dømmande menneskesyn, har eit rikt ordforråd for kjensler og snakkar eit konflikthemmande personleg språk.
For oss er trygg tilknyting og utvikling av den emosjonelle intelligens viktig!

I 2008 flytta me inn i eit heilt nytt bygg, der lys og luft var stikkorda arkitekten fekk av oss. I 2015 bygde me på barnehagen, og har i dag eit bygg på over 1000 kvm. Bygget er og teikna ut ifrå barns interresser og utvikling, og me kan difor tilby borna ein spanande kvardag der dei får utfalde seg i desse romma:

Gymsal, formingsrom, sanserom, konstruksjonsrom, bibliotek, data/spelerom, snikkerbod, scene, forteljarrom, drivhus, grisehus med dyr + grupperom til kvar gruppe der dei kan trekke seg tilbake og ha samlingsstunder og tilrettelagte aktivitetar.

Me fokuserar og på sunt kosthald, og har difor eigen kokk som lagar sunn og næringsrike måltider til oss. Fire dagar i veka har me middag, 1-2 gonger i veka er det då fisk på menyen.

Å tilbringe dagar i saman med born er ei stor glede for alle oss som arbeidar her. Ynskjer du ditt barn i Småfolk, så gler me oss til å få bli betre kjend med dykk, og tilbringe dagar i saman med DITT barn.

Velkomen til oss!